Hangman

Literatuur

Op deze pagina proberen we een overzicht te geven van literatuur over het thema 'rondhangen'.
We hebben uitgaven, artikels, adviezen, e.d. in een 6 categorieën gegoten.
Je vindt er informatie terug over:

 

 

 

Rondhangen als vrijetijdsbesteding

 • Kaat Sabbe (2007-2008)  "Rondhangen, een betekenisvolle vrijetijdsbesteding voor jongeren?" Univ Gent - eindwerk academiejaar 2007-2008 - Promotor Nicole Vettenburg
 • Artikel HUMO - Kinderen aan de leiband, uit mei 2008
 • Coussée, F. (2006). De pedagogiek van het jeugdwerk. Gent: Academia Press.
 • Dekeyser L., V. Verbert (2002) Groepsvorming bij jongeren. Een explorerend onderzoek bij 14- en 15-jarige jongeren in Vlaams-Brabant. Eindrapport. Leuven: KUL/Provincie Vlaams Brabant.
 • Dresen-Coenders, H., Hazekamp, J., van Hessen, J. (1991). Het eeuwige rondhangen. Jeugd en samenleving, 2/3, 119-133
 • Furlong, A., Cartmel, F., Powney, J. & Hall, S. (1997). Evaluating youth work with vulnerable young people. Glasgow: Scottisch Council for Research in Education.
 • Hazekamp, J. (1985). Rondhangen als tijdverdrijf. Amsterdam: VU Uitgeverij.
 • Macdonald, R. & Shildrick, T. (2006). Street Corner Society: Leisure Careers, Youth Subculture and Social Exclusion. Leisure Studies, 26(3): 339-355.
 • Noorda, J. & Veenbaas, R. (2006). Rondhangende jongeren. Den Haag: WODC.
 • Pels, T. (2009). Respect van twee kanten. Een studie over last van Marokkaanse Jongeren. Nijmegen: Van Gorcum.
 • Whyte W.F. (1943). Street Corner Society. The Social Structure of an Italian Slum. Chicago: The University of Chicago Press.

 

Omgaan met rondhangende jongeren

 

Ruimte als ontmoetingsplaats

 • Karsten L. (2002) Oases van beton. Aandachtspunten voor jeugdvriendelijke openbare ruimte, Assen
 • Karsten L. (2001) Van de straat ? De relatie tussen jeugd en openbare ruimte verkend, Uitgeverij Van Gorcum
 • Debruyne, P. en Nolf M. (2008) De publieke ruimte als medeopvoeder. Over kind zijn in de stad, Krax, jrg 8, nr 2. Indit artikel lees je een interview met Sven De Visscher over de invloed van de publieke ruimte in een stad op kinderen en jongeren. Uitgebreidere informatie vind je in volgend boek:
 • De Visscher, S. (2008) De sociaal-pedagogische betekenis van de woonomgeving voor kinderen, Academia Press
 • Vanderstede, Wouter (2008). 'Chillen', 'shoppen' en 'hoppen' in het 'tienerweefsel': Onderzoek naar het gebruik en de beleving van publieke ruimte bij tieners: Casestudy in de centrumstad Mechelen. Meise: Onderzoekscentrum Kind & Samenleving - ruimtecel.
  In een recent belevingsonderzoek van Kind & Samenleving is een overzicht te vinden van internationale en Vlaamse literatuur over het onderwerp. In de studie wordt tevens de term 'tienerweefsel' gelanceerd. Dit concept biedt, analoog aan de term 'speelweefsel', een antwoord op de vraag hoe publieke ruimte op het specifieke gebruik van tieners kan inspelen. De aanbevelingen zijn in eerste instantie gericht op ruimtelijke planners en ontwerpers.
 • Travlou, Penny (2003). Teenagers and public space. Literature review. Edinburgh: OPENspace Research Centre.
  Een uitstekend en relatief vlot leesbaar literatuuronderzoek van Penny Travlou over tieners en publieke ruimte is online terug te vinden op de website van openspace. In het document wordt een overzicht gegeven van vooral Angelsaksische publicaties. Vooral de 'moral panic' die ontstaan is rond tieners wordt hier aan de kaak gesteld. Deelthema's zijn o.m. tieners en vandalisme, avondklok, criminaliteit, skate,...
 • Cahill, Caitlin. (2000) "Street literacy: Urban teenager's strategies for negotiating their neighbourhood". In: Journal of youth studies, Vol. 3 (3) p. 251-277 en Yuki, Kato. "Hanging out in commercial places: Teenagers uses of prime, marginal, and adaptive places"
  Een van de weinig wetenschappelijke artikelen die online te vinden zijn, is een tekst van Caitlin Cahill. Dit is een echte 'eye-opener'. Tieners blijken verzetsstrategieën te ontwikkelen om om te gaan met onveiligheidsgevoelens: zij stippelen bijvoorbeeld routes uit waarbij ze bepaalde plekken uit de weg gaan, vermijden oogcontact met sommige groepen of eigenen zich actief bepaalde plekken toe. Ze zijn dus 'street wise' en beschikken over heel wat street literacy. Kato Yuki observeerde tieners in en rond een shopping center. Ze zag bijvoorbeeld hoe tieners strategieën ontwikkelen om in winkels en snackbars te kunnen rondhangen, zonder tegenstand te kunnen ondervinden van winkeleigenaars (bijv. opsplitsen in kleinere groepen wanneer je een winkel binnengaat, ‘browsen': dit is doen alsof je iets koopt, iets kleins bestellen en daarmee uren een tafeltje bezetten,...). Daarnaast sprak ze ook met tieners die rond auto's rondhangen op de parking van het winkelcentrum.
 • Een echte must voor wetenschappelijke artikels over tieners en publieke ruimte is het tijdschrift Children's Geographies (Taylor and Francis Journals). Daarin is onder meer een pleidooi te vinden voor 'teenager's geographies' en in het tijdschrift zijn heel wat casestudies verschenen. Children's Geographies is evenwel moeilijk te vinden in Vlaanderen. Recente nummers kan u raadplegen in Meise, bij Kind & Samenleving. De meeste artikelen zijn verwerkt in de literatuurstudie van het belevingsonderzoek van Kind & Samenleving (zie hoger).
 • Stedelijk Interieur met een dossier over tieners in de openbare ruimte Vakblad Stedelijk Interieur (nr 2) brengt vier tieners in gesprek met de buitenruimteprofessionals Jan Ooms (Kompan) en Johan Oost (OBB). Verder een artikel over harde en zachte normen voor de inrichting van hang- en speelplekken. En een hangplek Enschede staat centraal bij een ontwerpcase uitgevoerd door studenten en profesionals. In het openingsartikel aandacht voor de vele regels waarmee ontwerpers van de openbare ruimte mee te maken krijgen. Architect Ben van Berkel vertelt in een interview wat de kansen zijn van kleur in de openbare ruimte. Tot slot nog een essay van Saskia Dijkstra (Total Identity) waarin zij acht variabelen geeft als sturingsinstrument voor het stedelijke functioneren. Voorbeeld Amsterdam scoort hoog op 'variabele patronen' ("krachtige en vele verhalen die eenvoudig reproduceerbaar zijn"), maar het slechtst op intelligentie ("de stad is niet faciliterend genoeg en heeft te weinig visie op de toekomst, waardoor het teveel op spontane ontwikkeling vetrouwd"). (Stedelijk Interieur, 4 mei 2009)

 

Rondhangen vanuit de criminologie

 • Burney, E. (2005). Making people behave. Antisocial behaviour, politics and policy. Cullompton: Willan Publishing.
 • Dewaele, C. (2008). Overlast bestaat niet. In Update in de criminologie: Overlast en de maatschappelijke aanpak ervan (pp. 47-55). Mechelen: Kluwer.
 • De Wree, E., Vermeulen, G., & Christiaens, J. (2006). (Strafbare) overlast door jongerengroepen in het kader van openbaar vervoer : fenomeen, dadergroep, onveiligheidsbeleving, beleidsevaluatie en -aanbevelingen: Maklu.
 • Goris, P. & Walgrave, L. (2002). Van kattenkwaad en erger. Actuele thema's uit de jeugdcriminologie. Leuven-Apeldoorn: Garant.
 • Hill, J., & Wright, G. (2003). Youth, community safety and the paradox of inclusion. The Howard Journal, 42(3), 282-297.
 • Hughes, G., & Follet, M. (2006). Community Safety, Youth and the 'Anti-social'. In B. Goldson & J. Muncie (Eds.), Youth crime and justice (pp. 157-171). London: Sage Publications.
 • Girling, E., Loader, I. & Sparks, R. (1998). Narratives of decline. Youth (dis)order and community in an English ‘Middletown'. British Journal of Criminology, 38, (3), 388-403.
 • Measor & Squires (2000). Young people and community safety: inclusion, risk, tolerance and disorder. Aldershot: Ashgate
 • Moore, S. & Statham, E. (2006). Can intergenerational practice offer a way of limiting anti-social behaviour and fear of crime? The Howard Journal of Criminal Justice, 45, (5), 468-484.
 • Pauwels, L. (2008). Problematische vrijetijdsbesteding van jonge adolescenten in context. In Update in de criminologie: Overlast en de maatschappelijke aanpak ervan (pp. 3-23). Mechelen: Kluwer.
 • Pleysier, S., & Deklerck, J. (2006). Over hondenpoep en hangjongeren. Een verkennend onderzoek naar overlastfenomenen in parken en groenzones. Tijdschrift voor Veiligheid, 5, 5-20.
 • Squires, P., & Stephen, D. (2005). Rougher justice. Anti-social behaviour and young people. Cullompton: Willan Publishing.
 • Wood, M. (2004). Perceptions and experience of antisocial behaviour: findings from the 2003/2004 British Crime Survey. Home Office Online Report 49/04.

 

Veldwerk en presentie

 • Wamernbol, L en Goossens L. (2006), Aandacht in't kwadraat. In 'probleembuurten' werken met 'probleemjongeren'. Acco Leuven. Een samenvatting vind je hier.

 

Rondhangen op beleidsniveau

 

 

Met steun van de Vlaamse overheid